Kilpailullinen markkinatilanne

Kilpailullinen markkinatilanne

Modulight on täysin vertikaalisesti integroitunut yhtiö, jolla on ainutlaatuinen arvolupaus eikä suoria kilpailjoita.

Modulightin johto uskoo, että sillä on osaamisensa vuoksi kilpailukykyinen asema kohdemarkkinoillaan. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kohdemarkkinalla menestyminen edellyttää syvällistä osaamista puolijohdelaserteknologiassa, lääketieteellisten laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä sovelluskohtaisessa tuotteiden ja palveluiden räätälöinnissä pilvipalveluineen. Modulight ei ole tunnistanut yhdelläkään muulla yrityksellä olevan samankaltaista monialaista osaamista. Täysin vertikaalisesti integroituneena yhtiönä Modulight uskoo pystyvänsä tarjoamaan näiden osa-alueiden osalta ainutlaatuisen arvolupauksen, jolle ei löydy suoraa kilpailijaa. Modulight on myös erikoistunut valmistamaan yhdistepuolijohteista puolijohdelasereita, johon onnistuneesti erikoistuneita yhtiöitä on yhtiön näkemyksen mukaan vain muutamia maailmassa.​

Modulightin johdon mukaan kilpailullinen markkinatilanne koostuu lääketieteellisten laserlaitteiden tuottajista, lääketieteellisten järjestelmäratkaisujen kehittäjistä sekä puolijohdeteknologiayhtiöistä. Näillä markkinoilla toimivien yhtiöiden tuotevalikoima on kuitenkin Modulightia puutteellisempi ja yhtiö uskoo kilpailun tulevan pääosin muista hoitomuodoista, kuten radio-, kemo- ja immunoterapiasta sekä leikkauksista. Näitä hoitomuotoja Modulightin tuottamat hoitomuodot, kuten fotoimmunoterapia, myös pikemminkin tukevat kuin kilpailevat niiden kanssa. ​